لوگو موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

پیام موسسه

{ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }(بقره: 261). «‏مثل كسانی كه دارائی خود را در راه خدا صرف می كنند، همانند دانه‌ای است كه هفت خوشه برویاند و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند برای هر كه بخواهد آن را چندين برابر می گرداند و خدا (قدرت و نعمتش) فراخ (و از همه چيز) آگاه است».‏
خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه خیریه باقیات الصالحات کامیاران در تاریخ
۲۳/۱۱/۹۰ تحت شماره ۲۳ به ثبت رسید و در اجرای ماده ۱۹۷ قانون تجارت و ماده ۸
نظامنامه ی ثبت شرکتها جهت اطلاع عموم آگهی می گردد .

موضوع فعالیت موسسه :

 ۱- کمک و یاری رساندن به کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
۲- کمک به رفع آسیبهای اجتماعی ناشی از فقراقتصادی  و فرهنگی
۳- جمع اوری و سازماندهی کمکهای نقدی و غیر نقدی افراد خیر
۴- همکاری با سازمانها و موسسات حمایتی جهت ارایه هر نوع کمک مادی و غیر مادی به
کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بی بضاعت
۵- ارایه برنامه آموزشی ، مشاوره تحصیلی و تربیتی به کودکان بی سرپرست وبی بضاعت
۶- تاسیس مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست وبد سرپرست در صورت توان مالی موسسه .
مرکز اصلی موسسسه :  کامیاران – خیابان امام خمینی – پاساژ شاهو – طبقه دوم واحد هفت
سرمایه موسسه : نقدی به مبلغ سی میلیون ریال که برابر گواهی شماره  ۳۳۳۱۷/۱۰۴۷
مورخ  ۱۶/۱۱/۹۰ بانک ملت کامیاران به حساب شماره ۴۰۸۳۱۹۳۱۴۶ و گواهی شماره
۲۴۱۵ مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ بانک ملی ایران به حساب ۱۰۸۲۹۰۵۷۲۰۰۰ بنام موسسه واریز
گردیده است .
مدت فعالیت موسسه از تاریخ ثبت به صورت نامحدود.
دارندگان  حق امضای کلیه ی مکاتبات رسمی موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره
،مدیرعامل یا خزانه دار همراه با مهر موسسه ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب
رئیس ،مدیر عامل ویا خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر است.مکاتبات عادی واداری
با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر است .
ذیل دفتر از لحاظ امضاء در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ تکمیل گردید.
سرپرست ثبت کامیـــــــــــــــــــــــــــــــاران .